AKCE EKOTÝMU

09.11.2017

I v letošním školním roce se ekotým snaží o pozitivní ovlivnění dění na škole ve prospěch ekologického smýšlení, jako běžné součásti života každého z nás. V září se náš tým rozrostl o nové členy převážně z řad čtvrtých tříd. Po zhodnocení uplynulého roku jsme sestavili nový plán činností pro letošní školní rok, který budeme systematicky plnit. Vzhledem k novému složení ekotýmu jsme si přerozdělili funkce a role.

Úzce spolupracujeme se školní družinou, se kterou jsme zrealizovali tradiční bramboriádu a následně dýňobraní pro děti navštěvující všechna oddělení školních družin. Bramboriáda sestávala z šesti stanovišť obsluhovaných členy ekotýmu a žáky deváté třídy v rámci předmětu ekovýchova. Při dýňobraní jsme pomáhali s realizací a výrobou dýní.

Mezi průběžné úkoly všech členů ekotýmu patří dohlížení na správné třídění v jednotlivých třídách, kontrola úspor energií, vody a případné nedostatky ohlašovat vyučujícím. Naším cílem je nebýt lhostejní a zajímat se o školu nejen v otázkách snižování dopadu našeho jednání na životní prostředí, ale i z hlediska estetického, protože ve škole trávíme spoustu času. Kreativně upozorňujeme na aktuální dění na naší ekonástěnce a ekosloupu, které pravidelně aktualizujeme. Rovněž se naší zásluhou každoročně rozrůstá zeleň ve vnitřních společných prostorách školy. V péči o pokojové rostliny se dělí členové ekotýmu i žáci šestých a sedmých tříd, kteří v rámci pracovních činností poskytují pravidelnou údržbu. Novinkou jsou popisné štítky u jednotlivých rostlin.

Jelikož čas plyne jako voda a již jsou to dva roky od prvního udělení titulu Ekoškola čeká nás v příštích týdnech návštěva auditorů programu a obhájení našeho titulu. Věříme, že titul obhájíme a nadále budeme pilně a s chutí pracovat na vylepšování naší školy, protože "Kdo dokáže ovlivnit svoji školu, dokáže ovlivnit svět kolem sebe".

Závěrem báseň: Pavučina

Tak jako pavouček svoji síť spřádá,

náš ekotým po ekologickém smýšlení nejen ve škole pátrá.

Zabýváme se životním prostředím, energií, odpady a vodou,

abychom si zasloužili být ekoškolou.