Chemická olympiáda

13.06.2018

Ve čtvrtek 7.6 se sedm žáků naší školy zúčastnilo krajského kola chemické olympiády v Přerově. Po brzkém vstávání jsme sice s malým zpožděním, ale přece dorazili na registraci a po krátké prezentaci jsme byli informováni o tom, že soutěžit mohou pouze tři.

Naše paní učitelka Vránová, se však pokusila domluvit neoficiální účast i čtyřem dalším chemikům. Místní organizátoři byli fascinovaní naším zájmem o chemii, a tak bez rozmyslu souhlasili.

V testu byli převážně otázky z učiva osmé třídy, tudíž to nikomu nedělalo větší problémy. Testování bylo rozděleno na dvě hodinové části, mezi kterými se žáci všemožně radili, ale my jsme si i nasmály. Velmi vtipným zážitkem bylo vyprávění Zdeňka Chalánka, který nás obeznámil o jeho zážitcích s otravnou a rádoby důležitou spolusedící.

Velkým překvapením bylo to, že se všichni naši žáci, kteří oficiálně soutěžili, byli úspěšnými řešiteli. Našim nejlepším soutěžícím byl Milan Šebesta, jenž se umístil na krásném čtvrtém místě. Dále to byli Filip Antel a Martin Kyselák. Neoficiálními účastníky byli Pavel Holík, Zdeněk Chalánek, Michaela Vosičková a Vlastimil Adam Palíšek, kteří taktéž byli velmi úspěšní.

                                                                                  Marek Handl, Filip Antel