Co letos připravuje pěvecký sbor SKŘIVÁNEK?

12.10.2017

Prázdniny utekly jako voda a už je tu nový školní rok 2017/2018! Děti ze sboru čeká nácvik nových písní, kterými by chtěly potěšit své rodiče a nejbližší na různých vystoupeních a soutěžích.

Ještě nám však dovolte malé připomenutí akcí z minulého roku. Byla jich celá řada, tak alespoň některé - školní akademie, rozsvěcování vánočního stromu, vystoupení na Vesnici roku, Mikroregion Němčicko se baví, Revival Mořice, Rockový mlýn Vrchoslavice, koncert na Noci kostelů, hanácké slavnosti v Prostějově a Olomouci, školní, okresní a krajské kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta, celostátní soutěž Zpěváček 2017, regionální pěvecká soutěž Hanácký skřivan, Zpívající rodina a další. Všude skřivánci sklidili potlesk a na soutěžích několik ocenění. Blahopřejeme!

Letos budeme pokračovat v podobném duchu. Už máme za sebou Talentmánii a muzicírování na škole v přírodě v Malé Morávce. Dále pak folklorní festival Mánesova Haná a LYRA - celostátní soutěž v populárním zpěvu. Ještě prozradím listopadové školní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta, na které zveme rodiče i prarodiče všech našich zpěváčků. Bližší informace najdete na webových stránkách sboru.

Těšíme se na Vás!

Vždyť s písničkou jde všechno líp! Tak přijďte mezi nás 

Lenka Literová a PS Skřivánek