Dějepisná olympiáda

23.01.2018

V prosinci 2017 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády na téma První republika aneb Československo v letech 1918 - 1938. Školního kola se účastnilo 10 žáků 9. ročníku. Žáci nižších ročníků se letos nezapojili, jelikož tohle téma ještě neprobírali. Měli jsme na to tři hodiny a mohli jsme pracovat s učebnicí, sešitem nebo s jinými pomůckami, ale nemohli jsme si test vzít domů.

V testu bylo přibližně 20 otázek, tady je jedna z nich: Komu se říkalo muži 28. října?

V prosinci jsme se dozvěděli výsledky školního kola:

1. Michaela Vosičková - 54 b.

2. Zdeněk Chalánek - 53 b.

3. Pavel Bartošík - 50 b.

Poté jsme dostali informaci o okresním kole, které se uskutečnilo 17. 1. 2018 v Prostějově na základní škole Edvarda Valenty. Okresního kola se zúčastnil pouze Pavel Bartošík, který skončil na 24. místě z 29 s počtem 41 bodů. Maximum bodů bylo 110 a vítěz získal 73 b. V okresním kole byly většinou těžší a složitější otázky, např. Kdo připravil model mamuta pro brněnský Anthropos nebo kdo sestrojil vzducholoď Italia.


                                                                                        Pavel Bartošík, 9. třída