Den deváťáků

13.06.2018

Den deváťáků se konal 18.5. a skupinky žáků si udělali prezentace na významné Evropské státy. Bylo to Norsko, Španělsko, Itálie, Francie, Velká Británie, Německo, sousední státy České Republiky a Benelux.

Všechny ostatní třídy se přišly podívat na jejich prezentace, aby zjistily zajímavé či pro ně nové informace.

                                                                                  Ondřej Šírek