Den Země

24.05.2019

Každoročně se koná 22. dubna. My jsme ho na naší škole oslavili už s předstihem - 10. 4. 2019. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. A přesně takhle jsme ho pojali i my. Oslavy jsme zahájili velmi zajímavým programem - přehlídka dravců, poté za námi přijel pan starosta, který nám věnoval několik milých slov, a společně s paní místostarostkou nám rozdali potřeby důležité pro sběr odpadků. Nechyběla ani malá svačinka. Každá třída měla určený svůj rajón, kde měla sbírat. Celá akce se velmi vydařila a my jsme moc rádi, že je teď i díky nám naše Země čistější.