en-Filmový labyrint ve Vrchoslavicích

17/03/2017

20. února 2017 se ve Vrchoslavicích uskutečnila akce s názvem Filmový labyrint, který navazoval na úspěšný Literární labyrint. Akce se konala na Motorestu ve Vrchoslavicích pod taktovkou Obecní knihovny Vrchoslavice, Obce Vrchoslavice a DDM Orion Němčice nad Hanou a zúčastnit se mohl každý.

Soutěžící se podle vlastní libosti rozdělili do týmů po čtyřech, přičemž každý tým si vylosoval své číslo, které bylo zároveň jejich názvem. Soutěž se ukázala jako dobrý nápad, což dokazuje i počet zúčastněných - celkem 64 zájemců o filmové dění. Účastníci se rozdělili do 16 týmů a soutěž mohla začít.

Týmy si vybíraly otázky z osmi kategorií: pohádky, komedie, dobrodružné filmy, filmy pro pamětníky, fantasy, seriály, filmová hudba a bonusy. Po určení z jakého filmu ukázka pochází, následovala otázka vztahující se k ukázce. Mezičasy byly vyplněny slavnými hláškami z filmů.

Účastníci prokázali pozoruhodné znalosti filmografie. Nebylo důležité, kdo zvítězí, ale mnozí soutěžící to brali hodně vážně! Ale i tak převažovala legrace a dobrá nálada. Vítězové si mohli odnést filmy na DVD a vstupenky do Kina Oko v Němčicích.

Poděkování patří paní Adéle Palíškové a panu Janu Bartošíkovi, kteří pro nás filmové ukázky vybrali a celý pořad uváděli.

Erik Zeman, 9. třída