en-Víceměřice - Historie a současnost

07/04/2017

Naše obec vznikla na začátku období feudalismu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1317. Ve 13. století byly Víceměřice rozděleny mezi několik majitelů. Roku 1456 daroval král Ladislav dědičně Víceměřice se dvorem, oborou a pustou tvrzí bratřím Janovi a Benediktovi z Bělkova. Rodu z Bělkova zůstaly Víceměřice až do roku 1530.

První škola byla v obci postavena na počátku 19. století v místě, kde dnes stojí dům č. 51. Vyučování v této škole bylo zahájeno v roce 1807. V roce 1838 byla postavena nová škola s číslem popisným 62. Tato byla zbořena a na jejím místě postavena nová patrová a v roce 1885 rozšířena na dvoutřídku. Ve školním roce 1893-94 měla 116 žáků. Vyučování na této škole bylo ukončeno v roce 1975. V současné době se ve Víceměřicích nachází mateřská škola (od 1. 9. 2007 byl po šesti letech opět zahájen provoz), v obci základní škola není a děti musí dojíždět např. do Nezamyslic nebo do Němčic nad Hanou.

12. července 1924 se stává Domov u rybníka majetkem řepčínských sester dominikánek, které zde zřídily ústav pro slabomyslné. Domov u rybníka se nachází v bývalém Metternichově zámečku, který byl postaven na místě původní tvrze připomínané už ve 14. st. V současné době je v Domově u rybníka také Domov důchodců, jehož vlastníkem a zřizovatelem je Obec Víceměřice.

V současné době v obci žije 583 obyvatel, starostou je Eduard Novotný. V poslední době došlo v obci k některým významným změnám. Od druhé poloviny roku 2011 byla zahájena výstavba 20 rodinných domů ve druhé a třetí řadě v horní části obce. V roce 2014 již bylo zkolaudováno 5 rodinných domů a 10 domů už bylo obydleno. Kromě jednoho stavebního místa již na všech parcelách stojí domy se střechou. V roce 2014 bylo také vybudováno osvětlení druhé a třetí řady. Také byla dána do provozu nová čistírna odpadních vod a byla dokončena kanalizace splaškových vod. Obnovena byla část místních komunikací a jejich další úpravy pokračují. Pro chodce byla postavena stezka podél silnice Víceměřice-Doloplazy a Víceměřice-Nezamyslice. Ve vzdálenosti jednoho kilometru od obce se nachází vlakové nádraží v Nezamyslicích. Ve Víceměřicích máme čtyři autobusové zastávky: u obchodu, obecního úřadu a dvě zastávky v horní části obce.

Ve Víceměřicích jsou činné tyto společenské organizace: Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz, Sbor pro občanské záležitosti, SK Víceměřice- Mexiko, Rybářský spolek, Keramický kroužek a Klub důchodců. Nakoupit něco málo lze v jediném obchodu v spodní části Víceměřic. Na procházky například s pejskem můžete jít na vyhlídku Kozlov nebo do menšího lesíku. V Bloudníku hned vedle Domova u rybníka je menší hospůdka s nově zřízeným dětským hřištěm. V minulém roce byla ještě opravena fasáda kapličky.

Zdroj: https://www.vicemerice.cz/file.php?nid=2063&oid=5444328

Lucie Horáková, 9.tř