en-Výstava o Františku Josefovi I. v Olomouci

17/03/2017


V pátek 10. února jsme společně s paní učitelkou Marcelou Šírkovou a panem učitelem Milošem Mlčochem vyrazili do Olomouce. Olomouc je statutární a univerzitní město v České republice, centrum Olomouckého kraje. Ve městě žije 100 tisíc obyvatel a je tak šestým nejlidnatějším městem ČR.

Naším cílem se stalo Vlastivědné muzeum, kde byla uspořádána výstava věnovaná osobnosti Františka Josefa I. (18. srpna 1830, Vídeň - 21. listopadu 1916, Vídeň). Pocházel z rodu habsbursko-lotrinského a vládl po dobu 68 let jako rakouský císař král český a uherský, král lombardský a benátský, dalmátský, chorvatský, slavonský a markrabě moravský.

František Josef se ve své říši stal všeobecně uctívanou osobností. Ke konci svého života už pak byl císař legendou, která udržovala mnohonárodnostní říši pohromadě. Rakouská expanze na Balkán ale vyústila roku 1914 v první světovou válku, jejíhož konce se císař už nedožil. Zemřel r. 1916 v Schönbrunnu, Rakousko-Uhersko ho přežilo o pouhé dva roky.


V osobním životě císař příliš šťastný nebyl. Manželce, která po nějaké době začala žít mimo Rakousko, se odcizil, jeho jediný syn Rudolf spáchal roku 1889 sebevraždu, bratra Maxmiliána zastřelili republikáni v Mexiku. Manželka Sisi byla brutálně zavražděna atentátníkem. Pro panovníkovu povahu byla typická velká píle, s kterou plnil své panovnické povinnosti, a konzervativní smýšlení.

Na výstavě jsme mohli zhlédnout panovníkovy uniformy, dobové dokumenty, které se vztahovaly zejména k jeho pobytům v Olomouci. Zajímavé bylo, že jako mladý chlapec dostal darem pluk v Prostějově, který také navštívil. Zaujaly nás také figuríny císaře a jeho ženy v životní velikosti, obrazy, které sloužily jako terče a krásně zdobené erby.

Eliška Kubová, 9. třída