en-Výstavka knížek s literárním kvízem

17/03/2017

V úterý 14. února byla na naší škole uspořádána výstavka knížek, která byla určena žákům 2. stupně. Mohli jsme si prohlédnout atraktivní knihy z naší školní knihovny a potom se zapisovat a knížky si na druhý den vypůjčit.

Byla pro nás připravena také malá literární soutěž. Každá ze tříd se vždy rozdělila na dvě družstva, která mezi sebou soutěžila ve znalostech literatury. Vybírali jsme ze tří možností a pracovali kolektivně. Každé družstvo si zvolilo mluvčí, kteří potom odpovědi prezentovali.

A na závěr měla každá skupina za úkol do 3 minut sestavit báseň v rozsahu 8 - 12 veršů. V tomto případě už se výsledné pokusy dost odlišovaly, některé se vyvedly více, některé méně, některé skupiny zadání nesplnily.

Nejvíce se nám líbila báseň Kláry Masaříkové z 8. A.

Řezné rány na rukou

srdce mě bolí

krev teče proudem

slzy se roní.

Být na chvíli volná

to je moje přání

ty pocity samoty

mi v tom však brání.

Na hrob můj usedá šedivý prach

já už se nevrátím

neboj se, žádný strach.

Klára Masaříková, 8. A

Chtěli bychom poděkovat panu učiteli Miloši Mlčochovi, který výstavku zorganizoval, paní vychovatelce Haně Svobodníkové, která zajišťovala akci pro žáky 6. a 7. ročníku, a také speciální pedagožce Barboře Netesalové za její pomoc s přípravou výstavky.

Žáci 9. ročníku