EXKURZE DEVÁŤÁKŮ DO PROSTĚJOVA

01.12.2017

23. listopadu jsme podnikli exkurzi do Prostějova za přírodovědným a literárním poznáním.

Nabízíme vám tři pohledy očima Terezy Hrstkové, Pepy Suchoně a Mirky Minaříkové 


Po stopách planety Země a Jiřího Wolkera

Ve čtvrtek 23. 11. jsme se vydali na naplánovaný výlet do Prostějova. Setkali jsme se na vlakovém nádraží v Němčicích nad Hanou, kde nás očekávala paní učitelka Tesaříková a paní učitelka Navrátilová.

První zastávkou bylo ekocentrum IRIS, které navštěvujeme již třetím rokem. Exkurze je zaměřena vždy na aktuálně probírané učivo, letos probíráme geologii. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, první zkoumala vlastnosti hornin a minerálů, druhá vývoj Země. Po půl hodině jsme se vyměnili, program jsme zakončili venku, kde mají vystavené horniny, které se nacházejí na Prostějovsku.

S malým zpožděním jsme přešli do muzea. Polovina jedné místnosti je věnovaná Jiřímu Wolkerovi, rodákovi z Prostějova. Škoda, že pouze polovina. Učíme se o něm, takže to bylo k věci. Vyslechli jsme si přednášku o něm, poděkovali, podívali se k jeho rodnému domu a soše, která stojí kousek od náměstí.

Následoval všemi oblíbený rozchod a pak už jsme se vrátili do školních lavic na poslední dvě vyučovací hodiny, fyziku a český jazyk.

V pátek jsme si pověděli naše zážitky se spolužačkami, které byly ten den na soutěži ve florbale a přivezly úspěch v podobě vítězství v okresním kole.

Tereza Hrstková


Exkurze do Prostějova

Dne 23. 11. 2017 se naše 9. třída zúčastnila exkurze do Prostějova. Konkrétně se jednalo o návštěvu v Přírodovědném centru IRIS a o výklad v prostějovském muzeu na téma Jiří Wolker. Jako doprovod s námi jely paní učitelka Tesaříková a paní učitelka Navrátilová.

Brzy ráno jsme se sešli na němčickém nádraží, odkud jsme s přestupem v Nezamyslicích dorazili na hlavní nádraží v Prostějově. Z nádraží jsme šli do Přírodovědného centra IRIS, kde jsme si vyslechli přednášku o minerálech. Asi po hodině a půl jsme se z IRISU vypravili do muzea na výklad o známém českém básníkovi Jiřím Wolkerovi. Když jsme si vyslechli velice zajímavá fakta o tom, jak básník žil a tvořil, šli jsme k jeho soše, jež se nachází u Zlaté Brány. Dále jsme se vyfotili u jeho rodného domu na Prostějovském náměstí.

Protože jsme ještě měli spoustu času a všechno, co jsme chtěli, jsme měli splněno, tak jsme měli rozchod. Někdo si koupil něco k jídlu a někdo se jen tak procházel, protože nic nepotřeboval. Na místo srazu jsme všichni dorazili včas a mohli jsme se tedy přesunut zpět na nádraží, odkud jsme se v pořádku přesunuli zpět do Němčic.

Josef Suchoň 


DO PROSTĚJOVA ZA POZNÁNÍM

Naše třída se dne 23. listopadu 2017 zúčastnila zájezdu do města Prostějov. Tam jsme navštívili přírodopisné výzkumné centrum IRIS a muzeum, kde jsme si poslechli povídání o českém básníkovi Jiřím Wolkerovi.

Všichni jsme se sešli na nádraží v Němčicích nad Hanou. Zájezdu se s námi zúčastnila paní učitelka Tesaříková a paní učitelka Navrátilová. Když nadešel čas odjezdu, nastoupili jsme do vlaku a čekali, až dojedeme na prostějovské nádraží. Odtud jsme se vydali do centra IRIS. Tam jsme se rozdělili na dvě skupiny. Probíhaly dvě přednášky. O nerostech a horninách a přednáška o prvohorách až po čtvrtohory. Obě skupiny se zúčastnily obou přednášek, protože jsme se po čtyřicetipěti minutách vystřídali. Měli jsme možnost si sáhnout a podívat se na různé kameny.

Když nadešel čas odchodu, vypravili jsme se do muzea, které se nachází na Masarykově náměstí. Tam jsme společně s průvodkyní vešli do jedné z mnoha místností, která byla věnována českému básníkovi Jiřímu Wolkerovi. Mohli jsme si tam prohlédnout různé fotografie, jeho osobní věci a poslechnout si povídání. Z muzea jsme se vydali k rodnému domu Jiřího Wolkera. Tam jsme si udělali společnou fotografii. A také jsme se vyfotili u jeho sochy.

Zbývalo nám trochu času na rozchod. Každý se tedy vydal po skupinkách do obchodu Zlatá Brána. Čas strávený v Prostějově se nám blížil ke konci. Vrátili jsme se na prostějovské nádraží a odtud zamířili zpátky do Němčic.

Výlet se nám moc líbil a byli bychom rádi, kdybychom podnikali více takových akcí.

Miroslava Minaříková