Hvězdy svítily na školní akademii v Němčicích nad Hanou

06.06.2017

Konec května se na Základní škole v Němčicích nad Hanou už tradičně nese v duchu školní akademie. Letošním tématem se staly Hvězdy, které nehasnou. Režisérky Mgr. Hana Vojancová a Hana Svobodníková koncipovaly program tak, aby se žáci naší základní školy představili jako aktivní herci, tanečníci, zpěváci a sportovci. Návštěvníky pozdravila a přivítala ředitelka školy Mgr. Hana Matušková a pak už se své role chopili moderátoři Natálie Oulehlová a Vojtěch Pina, žáci 9. třídy. V úvodu zmínili také další oblasti, v nichž se žáci úspěšně prezentují, jako například olympiády v matematice, dějepisu a v dalších předmětech, soutěž Eurorebus atd.

V letošním roce vedení školy zareagovalo na obrovský zájem veřejnosti o vystoupení a poprvé "nasadilo" celkem čtyři představení! Konala se ve čtvrtek 25. května v 16 a 19 hodin a ve stejnou dobu v pátek 26. května. Školní akademii tak zhlédlo více než 800 zájemců, což je vzhledem k počtu obyvatel Němčic nad Hanou (kolem 2000) opravdu obdivuhodné číslo. Těmto veřejným vystoupením předcházela ještě dvě představení pro žáky 1. stupně a mateřské školy a pro žáky 2. stupně.

Celé akci předcházela dlouhodobá příprava, na níž se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci, a snahou bylo zapojit také co nejvíce žáků. Je třeba zdůraznit, že žáci akademií doslova žijí, protože je to pro ně skvělá příležitost představit se v co nejlepším světle nejen svým rodičům, ale také spolužákům a kamarádům.

Školní akademii v Němčicích tradičně podporuje náš zřizovatel - město Němčice nad Hanou. Paní starostka Ivana Dvořáková navštívila páteční večerní představení a zdůraznila význam této kulturní akce pro naše město.

Jako celek se celá akademie opravdu vydařila a je velmi těžké vyzvednout to nebo ono vystoupení, protože každé bylo originální a získalo si zaslouženou pozornost publika. Program byl velmi pestrý, zahrnoval ve většině případů atraktivní taneční čísla, pěvecká vystoupení, dramatizace pohádek a scénky. Velký potlesk sklidil také Pěvecký sbor Skřivánek. Během závěrečného vystoupení, kterým byl mix oblíbených českých hitů od Holek z naší školky až po Děti ráje, se na pódiu tísnilo kolem stovky dětí. Největší odměnou za dlouhé hodiny příprav jim byly rozzářené obličeje jejich blízkých a výborná nálada, kterou se jim podařilo udržet až do pozdních večerních hodin.

Poděkování patří samozřejmě sponzorům, zvukařům Ladislavu Foltýnovi a Mgr. Janě Benešové, osvětlovači Petru Kundelovi a dalším pomocníkům z řad žáků, kteří připravovali kulisy a mikrofony. Dále všem ostatním pedagogickým pracovníkům, kteří zajišťovali přesuny dětí ze školy do kina a zpět, a všem dalším, kteří se na akci podíleli. Nesmíme zapomenout na naše paní kuchařky, které se nám po oba dva dny staraly o občerstvení pro všechny.