Lampionoý původ

07.12.2018

Dne 30. 10. 2018 se v Němčicích nad Hanou na Komenského náměstí konala akce k příležitosti
oslav 100 let Československé republiky.

Nejdříve se měla tato akce konat 28. 10. v neděli, ale kvůli špatnému počasí se odložila na úterý. I když v tento den velmi foukalo, bylo určitě lépe než při prvním plánovaném termínu.

Tyto tradiční oslavy se konají každý rok, ale tentokrát to nebylo speciální jenom tím, že by tyto oslavy měly stoleté výročí, ale i tím, že se začínalo netradičně lampionovým průvodem u místní sokolovny. Ten byl doprovázen dechovým orchestrem až na náměstí. Když průvod plný nadšených dětí došel na místo, některé z nich odběhly, aby se zařadily do pěveckého sboru Skřivánek pod vedením paní učitelky Lenky Literové. Jejich vystoupení byla jedna z hlavních kulturních vložek.

Sbor zazpíval nejrůznější vlastenecké písničky jako třeba Ach synku, synku, nebo Ta naše písnička Česká. Hudba se prolínala s básničkami o naší zemi, které s dětmi z naší školy nacvičila paní učitelka Markéta Tobolíková.

Jakmile toto vystoupení skončilo, slova se ujal místostarosta města Jan Vrána a vzápětí po něm i starostka Ivana Dvořáková. Zazněla česká hymna a začala se promítat prezentace, která měla připomenout, jak se žilo v Němčicích během těchto sto let.

Když se odpromítalo, všichni se otočili na druhé náměstí, kde začínal ohňostroj, který byl doprovázen hudbou jako např. Vltava od známého autora Bedřicha Smetany. Tento ohňostroj byl opravdu úchvatný, moc se mi líbil a u obecenstva sklidil velký úspěch.

Dle mého názoru byla tato akce velmi povedená a velmi se mi líbila.

Tomáš Litera (9. třída)