Mezinárodní projekt We Are Equal, Not Identical - in Open Playground

29.06.2017

Základní škola v Němčících nad Hanou se zapojila do mezinárodního projektu "We Are Equal, Not Identical -in Open Playground" (ve volném překladu: "Jsme si rovni, ne stejní -otevřené společné hřiště"). Projekt je zaměřen na podporu výchovy a vzdělávání dětí a mládeže voblasti lidských práv a svobod, zvýšení citlivosti dětí a mládeže vůči slovním a praktickým projevům ohrožující lidská práva již vzárodku a posílení postoje dětí a mládeže k aktivní obraně proti prohřeškům, proviněním a přečinům proti lidským právům.

Naše škola se do tohoto mezinárodního projektu zapojila prostřednictvím účasti třížáků 1. stupně na mezinárodním workshopu, který se v rámci projektu "We Are Equal, Not Identical -in Open Playground" uskutečnil v průběhu června tohoto roku. Těchto 5 našich žáků bylo vybráno na základě jejich úspěchů, dosažených vrámci projektu "Rovný přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělávání v Němčicích nad Hanou", který naše škola vsoučasné době realizuje, a který je financován zprostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Mezinárodní workshop se uskutečnil ve dnech 22. 6. až 25. 6.2017 a místem konání byly Košice na Slovensku. Čtyřdenní akce se zúčastnily děti z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Společně si zde hrály a tvořily děti i dospělí napříč odlišnými národnostmi i kulturami.Děti se zúčastnily různých interaktivních aktivit a učily se zde vyrábět různé výrobky. Veškeré aktivity probíhaly společně, ať už se experimentovalo, šilo, pletlo, kreslilo nebo se jednalo o tvůrčí psaní. Z rozjasněných očí a úsměvů na tvářích si můžeme dovolit říct, že děti byly z workshopu nadšené a celá akce předčila očekávání jejích realizátorů. Aktivity zorganizovala nezisková organizace "Úspech" ve spolupráci s českým partnerem, Centrem pro komunitní práci východní Morava, v rámci realizace mezinárodního projektu "We Are Equal, Not Identical -in Open Playground (Sme si rovní, nie rovnakí -otvorené ihrisko)", který je finančně podpořený Mezinárodním višegradským fondem.