MYSLI NA ZEMI

15.11.2017

Tradiční říjnové projektové dny se letos konaly pod heslem "Mysli na Zemi, ale začni u sebe." Téma nebylo zvoleno náhodně, ale chtěli jsme, aby se opravdu každý zamyslel nad tím, jak svým vlastním jednáním může zlepšit náš svět. Při této příležitosti zástupci ekotýmu prezentovali ostatním spolužákům program Ekoškola a jeho význam i konkrétní aktivity v rámci naší školy. Velká pochvala patří Vanese Valáškové za vytvoření krásné prezentace, kterou bohužel z důvodu nemoci nemohla odprezentovat, a dále Kristýně Kypastové a Janu Lenertovi za prezentaci před spolužáky.Měli jsme možnost navštívit různá stanoviště. Hodně nás zaujala prohlídka skládky, kde jsme se seznámili s tím, jak se třídí a recykluje odpad.Ve škole pak probíhaly různé workshopy, zaměřené například na zdravé stravování, na označení dřevin a bylin na školní zahradě, své visačky získaly také květiny na chodbách.