O hanáckyho kohóta

22.02.2019

V pondělí 26. listopadu 2018 proběhlo na naší ZŠ školní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta. Zúčastnilo se ho na 60 dětí z pěveckého sboru Skřivánek, které byly rozděleny do tří věkových kategorií. Všichni zpěváčci dostali pamětní listy a sladkou odměnu. Ti nejlepší stanuli na stupních vítězů:

I. kategorie ( 1. - 3. třída )

1. místo:

 • David Zahradník, 1. A
 • Michaela Fidrová, 1. B
 • Natálie Kaduková, 3.A

2. místo:

 • Tereza Kubíková, 1. B
 • Tomáš Pospíšil, 3. A
 • Karolína Schafferová, 3. A

3. místo:

 • Lucie Kyseláková, 1. A
 • Petr Sušeň, 2. B
 • Veronika Štefcová, 2. B

II. kategorie ( 4. - 6. třída )

1. místo:

 • Miroslav Oplocký, 5. B
 • Tereza Kovářová, 5. B
 • Adéla Zahradníková, 4. A

2. místo:

 • Daniel Kyselák, 4. A
 • Adéla Fidrová 5. B

3. místo:

 • Vendula Krejčířová, 4. A
 • Karolína Kaduková, 6. B
 • Eliška Pavelková, 6. B

III. kategorie ( 7. - 9. třída )

1. místo:

 • Tomáš Litera, 9. tř.
 • Michal Vrána, 9. tř.

2. místo: Patricie Chlíbková, 8. B

3. místo: Martina Šopíková, 7. B

Vítězové z prvních míst budou 13. 12. naši školu reprezentovat v okresním kole v Prostějově. Nyní je čeká velká příprava dvou nově vybraných hanáckých písní. Přejeme jim proto hodně úspěchů a hlavně zdravý hlásek! Ostatním zpěváčkům chci moc poděkovat za účast a snahu. Poděkování patří i rodičům za jejich návštěvu, potlesk a podporu, POŠ za sladké odměny pro děti, ale také porotě - p. uč. Natálii Fidrové, p. uč. Anně Buriánkové, PaedDr. Antonínu Ošťádalovi a vedoucí kulturního střediska Heleně Spisarové, která zajistila krásné pamětní listy a diplomy.

Mgr. Lenka Literová a pěvecký sbor Skřivánek