Podzimní sběr papíru

10.11.2017

Ve dnech 2. - 6. října 2017 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru.
Celkem se v kontejnerech shromáždilo 19 050 kg papíru, takže celkový výtěžek činí 36 195 Kč.
Část výtěžku, konkrétně 12 000 Kč, jsme poslali na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putovala na konto POŠ (PŘÁTELÉ OTEVŘENÉ ŠKOLY).
Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi jsou umístěny v přízemí školy.
Další sběr papíru se uskuteční na jaře. Poté budou výsledky obou kol sečteny a nejlepší sběrači se na konci školního roku mohou těšit na hezký výlet.
Dětem, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří se zapojili do této akce, patří naše velké poděkování.
Naše škola se v letošním roce zapojí ještě do další akce, kterou organizuje občanské sdružení Šance. Jedná se o projekt Vánoční hvězda. V rámci této akce si děti prostřednictvím svých třídních učitelů mohou zakoupit květinu (vánoční hvězdu) v hodnotě 50 Kč a 100 Kč.
Sdružení Šance věnuje výtěžek tohoto projektu na humanizaci léčby, na sociální program pro děti a jejich rodiny a na financování rekondičních pobytů pro děti po léčbě.
Nejlepší sběrači podzimu:
1. Kyseláková Adéla 613 kg
2. Novotná Nela 516 kg
3. Quang Tu Le 510 kg
4. Vránová Nela 488 kg
5. Vránová Alžběta 416 kg
6. Fidrová Monika 415 kg
7. Zahradníková Adéla 386 kg
8. Šmíd Dominik 361 kg
9. Kyselák Daniel 349 kg
10. Kvapil Jakub 344 kg
Děkujeme klukům z 9. třídy, kteří pracovali u kontejnerů, panu školníkovi Petru Borovičkovi, panu asistentovi Františku Hrubému a paní učitelce Markétě Tobolíkové, která celou akci zajišťovala.
                                                                                                               - redakce -