Projekt „Milion stromů“ na ZŠ Němčice nad Hanou

26.11.2017

Naše škola dostala nabídku zapojit se do iniciativy moravských MAS (místní akční skupiny) "Milion stromů" v rámci projektu MAP (místní akční plán) určenou nám, žákům kteří máme zájem o ekologii. Do projektu jsme se s chutí zapojili, protože se jako škola zajímáme nejen o naši školu, ale i o životní prostředí v našem okolí.

Před samotnou realizací a výsadbou deseti mladých slivoní byla nutná obhlídka terénu a vyznačení budoucích stanovišť pro výsadbu. Po poradě se zástupkyní odboru životního prostředí paní Lakomou bylo vybráno stanoviště u cyklostezky směrem na Mořice, kde jsme doplnili mladou alej rovněž ovocných stromů.

Pro žáky 9. třídy nastal den D pro výsadbu "Milionu stromů" ve středu 8. listopadu 2017 v rámci předmětu Ekovýchova. Počasí nebylo úplně ideální, ale ani to nás neodradilo a ve škole jsme do vozíku naložili ovocné stromky, upevňovací materiál s potřebným nářadím a vydali jsme se směrem k cyklostezce.

Po přesunu na místo určení jsme se rozdělili do pracovních skupin a paní učitelka nám přidělila konkrétní úkoly. Práce šla všem od ruky a přibližně za hodinu se před námi tyčila řada nově zasazených slivoní, které do budoucna pomohou zkrášlit naše okolí. Práce i přes nevlídné počasí nás bavila a posílila.

Klára Smejkalová a žáci 9. třídy