Projektové dny

11.03.2019

Není tajemstvím, že letos naše republika slavila významné výročí. Je to už 100 let, kdy v lidech začalo vznikat povědomí o československé (a po odluce Slovenska v roce 1992 o české samostatnosti. Československá republika vznikla mimo jiné jako důsledek 1. světové války, proto jsme chtěli i my dětem připomenout, že stejně jako se střídá v životě člověka radost a žal, tak i životě republiky se vystřídala období míru a prosperity s obdobím války a útlaku. Projektové dny jsme rozčlenili do tří dnů, kdy měli žáci možnost s hrdostí oslavit 100 let od vzniku naší malé velké země a probouzet v sobě vlastenectví. K této příležitosti byla také otevřena naučná stezka - Masarykova lípa v Němčicích nad Hanou, po které se naše třídy vydaly. Byly zde k vidění nejen informační tabule o Němčicích nad Hanou, ale také o prezidentu Masarykovi. Stezka nabízí i panoramatickou fotku kraje a také mapuje místní floru a faunu. 26. října. 2018 nás navštívil v kině Oko i Mgr. Dominik Vlč - politolog, který si pro nás připravil velmi zajímavou besedu o životě T. G. Masaryka. Celé oslavy jsme jako každoročně završili konáním projektových dílen. Každý učitel II. stupně si pro žáky připravil různé zajímavosti z oblasti, jež je mu nejbližší. Těchto workshopů jsme letos měli celkem 11 a žáci se mohli zapsat na dvě z nich. I. stupeň oslavoval dny republiky se svým třídním učitelem. Zde se děti věnovaly spíše povídání a zážitkům.