Projektový den - sametová revoluce

26.01.2020

Celá Země žila oslavami na počest 30. výročí od sametové revoluce a ani naše ZŠ Němčice nad Hanou nezůstala pozadu. Jsme si vědomi, že den 17. listopadu má v dějinách České republiky významné místo, proto jsme se rozhodli věnovat téma projektových dnů právě tomuto datu. Žáci měli možnost získat hodnotné informace z prezentací, které pro ně zpracoval pan učitel Janura. Texty doprovázely i ukázky demonstrací na videu, dobové prameny a předměty, diskutovalo se, ale žáci se nechali slyšet, že největším přínosem pro ně byly osobní vzpomínky a zkušenosti učitelů, kteří si dobu prožili tzv. "na vlastní triko". V dalších hodinách si připomněli okamžiky Dne boje za svobodu a demokracii společným zpíváním písniček Karla Kryla a nechyběla ani Modlitba pro Martu. Deváťáci se vydali do ulic, aby získali informace do ankety - Jak se žilo před revolucí. Zde je pro vás ochutnávka toho, jak to všechno dopadlo. Ptali jsme se celkem 138 respondentů, jejichž průměrný věk v roce 1989 byl 29 let.


Co vám přinesl listopadový převrat? Co byste vrátili zpět? Co vám chybí a co naopak vůbec?

 • Celkově byla klidnější doba.
 • Dříve chyběl smysl pro spravedlnost.
 • Před revolucí jsme měli více nabídek práce.
 • Panovaly dobré vztahy mezi lidmi
 • Všichni museli pracovat, neexistovaly žádné výjimky.
 • Všichni respektovali policii.
 • Většina lidí byla finančně zabezpečená.
 • V obchodech byly několikanásobně levnější potraviny, než jsou dnes.
 • Každý měl jistotu ve svém zaměstnání.
 • V každém obchodě jsme našli stejné ceny.
 • Převrat nám konečně přinesl svobodu slova.
 • Nepanoval mezi lidmi rasismus
 • Lidé byli slušnější a zdvořilejší.
 • Neobjevovala se tak velká kriminalita.
 • Dnes jsou obchody lépe zásobovány.
 • Dneska nám nic nechybí
 • Částečně se lidem vrátil majetek.
 • Dnešní volnost pohybu do zahraničí.
 • Máme neomezené možnosti podnikání.
 • Chybí nám sociální jistoty.
 • Novomanželské půjčky

Závěrem každá třída vypracovala výstup v podobě pracovních listů a plakátů, které obsahovaly např. výtvarné ztvárnění studentů z roku 1989 a 2019, komiksové příběhy a mnoho dalších aktivit. Celá akce bez pochyby splnila svůj cíl - přiblížit našim žákům události, jež výrazně ovlivnily naši společnost dodnes.

Aneta Navrátilová