Setkání zástupců ZŠ Němčice nad Hanou s  rodiči žáků

13.10.2017

Dne 11. října 2017 se v prostorách Základní školy Němčice nad Hanou uskutečnilo setkání s rodiči žáků navštěvujících tuto školu. Setkání se uskutečnilo vrámci projektu Rovný přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělávání v Němčicích nad Hanou, který škola realizuje, a který je zaměřen na inkluzivní vzdělávání. Mezi aktivity projektu patří například vzdělávací kroužky, doučování žáků, pořádání mimoškolních aktivit, práce školních asistentů nebo poradenské pracoviště. Setkání bylo určeno především pro rodiče žáků, kteří jsou do projektu zapojeni, a účastní se doučování. Hlavním bodem programu setkání byla prezentace výsledků dotazníkového šetření, které proběhlo mezi žáky, rodiči a žáky, a jehož cílem bylo zjistit, jaký dopad má doučování na žáky a na jejich prospěch. Na setkání dále zazněla prezentace samotného projektu, rodiče měli možnost popovídat si se speciálním pedagogem nebo školní psycholožkou. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR a poběží do června 2019.Projekt: "Rovný přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělávání v Němčicích nad Hanou",r. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000241.Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR