Školní kolo Astronomické olympiády

06.12.2017

V letošním školním roce se naše škola poprvé zapojila do Astronomické olympiády. Školní kolo této soutěže se uskutečnilo ve středu 8. listopadu v počítačové učebně. Zúčastnilo se ho celkem 17 žáků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Při odpovídání na záludné otázky mohli využít všech informačních zdrojů včetně internetu. V kategorii 6. a 7. ročníků bylo všech 5 účastníků úspěšnými řešiteli a postoupili do krajského kola. Jsou to Jakub Macenauer, Kamil Špaček, Michal Bartošík, Ondřej Mitana a Vojtěch Kumžák. V kategorii 8. a 9. ročníků soutěžilo 12 žáků. Otázky byly doplněné o výpočty, které žáky pořádně prověřili. Jediným úspěšným řešitelem z této kategorie byl Martin Kyselák, který také postoupil do krajského kola.

Žáci 9. třídy