Slavnostní zahájení nového školního roku

02.10.2017


Letos jsme na naší Základní škole v Němčicích nad Hanou
slavnostně zahájili školní rok 2017/2018 až 4. září. Jako již několikátý rok jsme
se na tuto akci přesunuli do haly Suprovky za budovou školy. Shromáždili se zde všichni žáci od 1. do 9. ročníku a rodiče prvňáků,
kteří se usadili na tribuně.Na úvod programu zazněla státní hymna. První slovo přednesla
paní ředitelka Mgr. Hana Matušková, která nás všechny přivítala a popřála nám mnoho štěstí do nového školního roku. Představila také nové vyučující Mgr. Anetu Navrátilovou, Mgr. Anežku Brhlíkovou, Zuzanu Vozihnojovou a nové asistentky pedagoga Mgr. Dagmar Hanákovou, Františka Hrubého, DiS., a Danu Vychodilovou.Prváčci se těšili, až usednou do lavic, v očekávání byli
také jejich rodiče, protože i pro ně je to velký mezník, když jejich děti
rychle vyrostly a jdou poprvé do školy! Po ukončení programu se přesunuli do tříd a byli přivítáni třídními učitelkami Mgr. Markétou Tobolíkovou a Zuzanou Vozihnojovou.

Slovo bylo předáno starostce Němčic nad Hanou paní Ivaně
Dvořákové a následovné předsedkyni školské rady Ing. Janě Oulehlové. Kladly nám na srdce, jak je v dnešní době vzdělávání důležité.

Pěveckým vystoupením Lenky Herákové z 8. A bylo slavnostní
zahájení školního roku ukončeno. Zazpívala nám písničku od Ewy Farné Leporelo.

I my vám přejeme mnoho úspěchů do toho školního roku.


                                                                                                                                                                                 Tereza Hrstková a Veronika Vládková