Obsah

Děti obdržely diplomy a hodnotné ceny. Dále navštívily domek Terézy Novákové, místní ZŠ, kde na ně čekal sváteční oběd, MÚ a muzeum dýmek. Ve škole pak spolužákům ze 4.B udělaly krásné mluvní cvičení o spisovatelce se soutěžemi a kvízy.

Ke konci uplynulého školního roku se naši sólisté účastnili hned několika akcí. V první řadě to byla Regionální pěvecká soutěž HANÁCKÝ SKŘIVAN 2018 (populární hudba). Mezi nejmladšími vyhrál 3. místo David Zahradník, v kategorii 8 - 12 let Tereza Kovářová získala místo 2. a v nejstarších - 13-15 let - se naši zpěváci utkali i se...

Vážení páni učitelé a paní učitelky, žáci a žákyně, dne 28. června pro nás deváťáky něco končí. Ten den je náš poslední den na této škole. Každý rok se těšíme na konec školního roku a na začátek letních prázdnin a letos se cítíme jinak. Dnes se musíme rozloučit s částí svého života a zároveň se seznámit s novou etapou našeho...

Dne 17. května proběhla humanitární akce pod názvem ČESKÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ. Tato akce byla zaměřena na prevenci nádoru tlustého střeva. Letošním deváťákům se podařilo prodat 300 žlutých kvítek. Výtěžek činí 6 738,- Kč. Tento výtěžek byl odeslán na sbírkové konto pražské organizace, která celou akci pořádá. Žáci kteří se na této akci...

Dne 16. 5. se žáci devátého ročníku společně s osmou třídou vydali s doprovodem učitelů do Dukovan. Elektrárna Dukovany je první největší jadernou elektrárnou v ČR. Nejdříve se byli podívat na vodní elektrárnu v Dalešicích, kde si poslechli, jak se taková elektrárna udržuje a jak vše funguje. Elektrárnu tvoří vodní nádrž Mohelno a zároveň je...

Den deváťáků se konal 18.5. a skupinky žáků si udělali prezentace na významné Evropské státy. Bylo to Norsko, Španělsko, Itálie, Francie, Velká Británie, Německo, sousední státy České Republiky a Benelux.

Ve čtvrtek 7.6 se sedm žáků naší školy zúčastnilo krajského kola chemické olympiády v Přerově. Po brzkém vstávání jsme sice s malým zpožděním, ale přece dorazili na registraci a po krátké prezentaci jsme byli informováni o tom, že soutěžit mohou pouze tři.

Jako každý rok tak i letos pořádala naše škola tradiční školní akademii, která se konala 31. 5. a 1. 6. Letošním tématem bylo Kolo štěstí.

Dne 6. 5. 2018 jsme se zúčastnili turnaje v Kojetíně, který pořádala ZŠ Svatopluka Čecha ke 130. vyročí jejich školy. Turnaje jsme se zúčastnili my, Tovačov a kojetínské školy Náměstí Míru a Svatopluka Čecha . Turnaj se odehrával na malém hřisti za pořádající školou. Všechny zápasy byly velmi vyrovnané a náročné. První dva zápasy jsme s přehledem...